Auktion

Högsta bud vid årets auktion kom från Carina Nordin. Vi hoppas hon får en trevlig vistelse tillsammans med Cindy och Kevin och ser fram emot en artikel i Morganbladet.

Till årets auktion har Cindy Mugnier skänkt följande:
Cindy och Kevin tar emot 2 personer för en vecka i New England. Man kan dela upp sin vistelse i deras hem i Belchertown, Massachusetts och deras vackra sommarhem på Cape Cod eller välja att spendera hela veckan på endera platsen.
Cape Cod är en långsmal halvö vid Atlantens kust.
Under veckan kommer Kevin och Cindy att skjutsa runt till tränare och uppfödare i New England.
 

Senast uppdaterad 2018-09-07 07:28
 
COPYRIGHT GÄLLER FÖR ALLA BILDERNA PÅ DENNA SIDA. Redaktör för bildspelet:ewa@signahlgarden.se

Har du glömt rapportera

• Stoägare ska lämna uppgifter om resultaten av genomförda betäckningar eller semineringar till hingsthållaren och till ASHR. • Hingsthållare ska rapportera de betäckningar eller semineringar som har genomförts i Sverige till ASHR:s registrator för rasen och språngrullan ska vara registrator tillhanda senast 30 september betäckningsåret. Hingsthållaren ska behålla en kopia av rapporten i minst 20 år. Om du inte har skickat in dina papper eller rapporterat elektroniskt till SH så är det fortfarande möjligt att rapportera direkt till SMHF. Observera att även om du rapporterar elektroniskt så ska alla papper skickas till SMHF. Föreningen ska arkivera dessa.Hingsthållare skickar i språngrulle för 2018 års betäckningar och resultat från förra årets betäckningar. Stoägare ska skicka in resultat av betäckning samt alla papper som behövs för registrering av fölet. Se mer info på ASHR:s hemsida. www.ashr.se.
 
Svenska Morganhästföreningen
är medlemmar i nedanstående
organisationer.
 

Avelsföreningen för Specialhästraser

 

 

Svenska Hästavelsförbundet

 

 

Senast uppdaterad 2013-06-07 17:54